PEOPLE(2022)

Professor

Hiroyuki Yomo


PhD Student (3rd Year)

Junya Shiraishi Personal Page


Master Students (2nd Year)

Shohei Omoto

Chao Xie

Ryoya Tabata

Kenta Mori


Master Students (1st Year)

Kazuki Chikahisa

Go Fukuda

Takuya Murakami

Tomohiro Yamaji


Undergraduate Students

Riku Ikeuchi

Kazuma Kurisutani

Takaho Shimokasa

Hiroto Tanigawa

Kaito Torihata

Ryo Murakami

Shunsuke Morizane

Teppei Yoshioka

Ryota Egawa